Nie ma książek moralnych lub niemoralnych. Są książki napisane dobrze lub źle.


nie-książek-moralnych-lub-niemoralnych-są-książki-napisane-dobrze-lub-ź
oscar wildenieksiążekmoralnychlubniemoralnychksiążkinapisanedobrzeźlenie mama książekksiążek moralnychmoralnych lublub niemoralnychsą książkiksiążki napisanenapisane dobrzedobrze lublub źlenie ma książekma książek moralnychksiążek moralnych lubmoralnych lub niemoralnychsą książki napisaneksiążki napisane dobrzenapisane dobrze lubdobrze lub źlenie ma książek moralnychma książek moralnych lubksiążek moralnych lub niemoralnychsą książki napisane dobrzeksiążki napisane dobrze lubnapisane dobrze lub źlenie ma książek moralnych lubma książek moralnych lub niemoralnychsą książki napisane dobrze lubksiążki napisane dobrze lub źle

Książki o książkach, napisane na podstawie czytania książek o książkach, zajmują nam tyle czasu, że przestajemy czytać klasyków.Tylko jeszcze jedna niezbędna masakra kapitalistów albo komunistów, lub faszystów, lub chrześcijan, lub heretyków, a już znajdziemy się w złotej przyszłości.Według ustaw najwyższych człowiek człowiekowi nigdy obojętny nie bywa: zawsze ten tego, a ten owego może zniecierpliwić lub pocieszyć, zgorszyć lub nauczyć, zabawić lub znudzić.Czy­tać współczes­ne książki / książki o współczes­ności To tak jak­by nie mieć życia... lub mieć tak nud­ne, że nic nas nie cieka­wi wokół.Wiesz, że książki mogą być jak ban­daż lub gips? Tu­taj ma­gia uno­si się w po­wiet­rzu, może czu­le objąć lub zag­ro­zić. Tu­taj wróżki knują in­try­gi lub tańczą na skałach, a cza­row­ni­ce rzu­cają dob­re lub złe zaklęcia.