Nie ma lekarstwa na nieznaną chorobą.


nie-lekarstwa-na-nieznaną-chorobą
anonimnielekarstwananieznanąchorobąnie mama lekarstwalekarstwa nana nieznanąnieznaną chorobąnie ma lekarstwama lekarstwa nalekarstwa na nieznanąna nieznaną chorobąnie ma lekarstwa nama lekarstwa na nieznanąlekarstwa na nieznaną chorobąnie ma lekarstwa na nieznanąma lekarstwa na nieznaną chorobą

Nadmiar ambicji to choroba pychy i samouwielbienia, jej niedomiar to choroba lęku i niepełnej wartości. -Stefan Pacek
nadmiar-ambicji-to-choroba-pychy-i-samouwielbienia-jej-niedomiar-to-choroba-lęku-i-niepełnej-wartoś
Lekarstwem na nudę jest ciekawość, a na nią nie ma lekarstwa. -Ellen Parr
lekarstwem-na-nudę-jest-ciekawość-a-na-ą-nie-lekarstwa
Lekarstwa nie zawsze są konieczne, ale wiara w wyzdrowienia jest niezbędna. -Norman Cousins
lekarstwa-nie-zawsze-są-konieczne-ale-wiara-w-wyzdrowienia-jest-niezbędna