Nie ma lepszego sposobu pobudzenia dobroci w ludziach, niż traktować ich tak, jakby byli dobrymi ludźmi.


nie-lepszego-sposobu-pobudzenia-dobroci-w-ludziach-ż-traktować-ich-tak-jakby-byli-dobrymi-ludźmi
gustaw radbruchnielepszegosposobupobudzeniadobrociludziachniżtraktowaćichtakjakbybylidobrymiludźminie mama lepszegolepszego sposobusposobu pobudzeniapobudzenia dobrocidobroci ww ludziachniż traktowaćtraktować ichich takjakby bylibyli dobrymidobrymi ludźminie ma lepszegoma lepszego sposobulepszego sposobu pobudzeniasposobu pobudzenia dobrocipobudzenia dobroci wdobroci w ludziachniż traktować ichtraktować ich takjakby byli dobrymibyli dobrymi ludźminie ma lepszego sposobuma lepszego sposobu pobudzenialepszego sposobu pobudzenia dobrocisposobu pobudzenia dobroci wpobudzenia dobroci w ludziachniż traktować ich takjakby byli dobrymi ludźminie ma lepszego sposobu pobudzeniama lepszego sposobu pobudzenia dobrocilepszego sposobu pobudzenia dobroci wsposobu pobudzenia dobroci w ludziach

Bywa, że korzystamy z dobroci, ale nudzimy się dobrymi....Zaczynaj razem z dobrymi ludźmi. Wyłóż im reguły gry, bądź z nimi w ciągłym kontakcie, motywuj ich i nagradzaj. Jeżeli wszystko to będziesz czynił sprawnie, nie może ci się nie udaćDobrzy ludzie nigdy o siebie nie dbają. Tak jakby naprawdę nie byli dla tego świata.Więcej ludzi staje się dobrymi przez ćwiczenie, niż jest ich z natury.Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci. Udawanie dobroci odstręcza bardziej niż otwarte zło.Trzeba tak się modlić, jakby cała praca była bezużyteczna i tak pracować, jakby wszystkie modlitwy były na nic.