Nie ma lepszej zemsty niż zapomnieć o obeldze.


nie-lepszej-zemsty-ż-zapomnieć-o-obeldze
anonimnielepszejzemstyniżzapomniećobeldzenie mama lepszejlepszej zemstyzemsty niżniż zapomniećzapomnieć oo obeldzenie ma lepszejma lepszej zemstylepszej zemsty niżzemsty niż zapomniećniż zapomnieć ozapomnieć o obeldzenie ma lepszej zemstyma lepszej zemsty niżlepszej zemsty niż zapomniećzemsty niż zapomnieć oniż zapomnieć o obeldzenie ma lepszej zemsty niżma lepszej zemsty niż zapomniećlepszej zemsty niż zapomnieć ozemsty niż zapomnieć o obeldze

Miłość jest gęstsza niż zapomnieć, przejrzystsza niż pamiętać, rzadsza niż fale są wzburzone, częstsza niż ponieść klęskę.Małością dnia dzisiejszego nie wolno kłaść się na progu do lepszej przyszłości.Polacy! Godzina zemsty wybiła, dzisiaj zwyciężymy albo polegniem.My, ze spalonych wsi, My, z głodujących miast. Za głód, za krew, Za lata łez Już zemsty nadszedł czas.Da­lej niż wszys­tko jest jut­ro i nie przychodzi. Głębo­kie spoj­rze­nia, smak ust, to było wczoraj. Marzyć o wspomnieniach? To śmierć. By­naj­mniej umysłu. Nie do­tykaj mnie. Na­wet jutro. Chcę zapomnieć.Dobre małżeństwo składa się z lepszej połowy i z mocniejszej połowy.