Nie lubię kobiet - rzekł pewien mężczyzna - bo mnie zmuszają do mówienia banałów.


nie-lubię-kobiet-rzekł-pewien-mężczyzna-bo-mnie-zmuszają-do-mówienia-banałów
magdalena samozwaniecnielubiękobietrzekłpewienmężczyznabomniezmuszajądomówieniabanałównie lubięlubię kobietkobietrzekłrzekł pewienpewien mężczyznamężczyznabobo mniemnie zmuszajązmuszają dodo mówieniamówienia banałównie lubię kobietlubię kobietrzekł pewienrzekł pewien mężczyznapewien mężczyznabo mniebo mnie zmuszająmnie zmuszają dozmuszają do mówieniado mówienia banałównie lubię kobietrzekł pewien mężczyznarzekł pewien mężczyznabo mnie zmuszająbo mnie zmuszają domnie zmuszają do mówieniazmuszają do mówienia banałówrzekł pewien mężczyznabo mnie zmuszają dobo mnie zmuszają do mówieniamnie zmuszają do mówienia banałów

Mężczyzna na tym świecie nie odnosi nigdy absolutnego sukcesu, o ile mu kobiety nie pomagają. Kobiety rej wodzą w społeczeństwie. Jeżeli mężczyzna nie ma kobiet po swej stronie, to przepadł z kretesem.Me­men­to mo­ri – rzekł żywy. Car­pe diem – rzekł zmarły.Bądź pewien, że u mnie mi­nus i minus nig­dy nie będzie plusem.Jedynym mężczyzną, który nie może żyć bez kobiet, jest ginekolog.Jedynym mężczyzną, który nie może żyć bez kobiet jest ginekolog.Przeciwieństwem mówienia nie jest słuchanie, przeciwieństwem mówienia jest czekanie.