Nie lubię nauczycielek. One wszystk wiedzą najlepiej. Nawet o ginekologii.


nie-lubię-nauczycielek-one-wszystk-wiedzą-najlepiej-nawet-o-ginekologii
anonimnielubięnauczycielekonewszystkwiedząnajlepiejnawetginekologiinie lubięlubię nauczycielekone wszystkwszystk wiedząwiedzą najlepiejnawet oo ginekologiinie lubię nauczycielekone wszystk wiedząwszystk wiedzą najlepiejnawet o ginekologiione wszystk wiedzą najlepiej

Nie należy dopuszczać, aby nas zjadano doszczętnie wtedy, kiedy najlepiej smakujemy. Wiedzą o tym ci, którzy pragną, aby ich długo kochano.Lubię znać prawdę, nawet jeśli jest bolesna, sama przyznasz, że lepiej wiedzieć o sobie całą prawdę.Postęp w rodzinie: najlepiej aby za głupotę rodziców płaciły dzieci nie narodzone. Najlepiej cenę życia.Jak głód najlepiej jeść gotuje, tak fatyga najlepiej ściele.Najlepiej służymy swej partii, najlepiej służąc państwu.Najlepiej zawsze określa człowiek sam siebie: nawet tam, gdzie błądzi lub kłamie, odsłania się przed potomnością, która zna prawdę.