Nie ma ludzi niezastąpionych. W razie potrzeby szewcy pieką ciastka, a głupcy uczą filozofii.


nie-ludzi-niezastąpionych-w-razie-potrzeby-szewcy-pieką-ciastka-a-głupcy-uczą-filozofii
anonimnieludziniezastąpionychraziepotrzebyszewcypiekąciastkagłupcyucząfilozofiinie mama ludziludzi niezastąpionychw razierazie potrzebypotrzeby szewcyszewcy piekąpieką ciastkagłupcy ucząuczą filozofiinie ma ludzima ludzi niezastąpionychw razie potrzebyrazie potrzeby szewcypotrzeby szewcy piekąszewcy pieką ciastkaa głupcy uczągłupcy uczą filozofiinie ma ludzi niezastąpionychw razie potrzeby szewcyrazie potrzeby szewcy piekąpotrzeby szewcy pieką ciastkaa głupcy uczą filozofiiw razie potrzeby szewcy piekąrazie potrzeby szewcy pieką ciastka

Cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych.Cmen­tarze pełne są ludzi niezastąpionych.Na teatrze tego świata jedni uczą się swej roli; drudzy ją grają bez przygotowania; w jednym i drugim razie własny każdego interes jest suflerem.Filozof sprawdza się w filozofii myśli, poeta w filozofii wzruszenia.Ze wszystkich rodzajów głupców najnieznośniejsi są głupcy uczeni, najzabawniejsi głupcy starzy.Rządy nie uczą się niczego. Tylko ludzie się uczą.