Nie mów:


nie-mów-in­-tak-ro­bią-lecz-po­myśl-czy-przys­toi-aby tak-robili
demostenesniemówin­nitakro­biąleczpo­myślczyprzys­toiaby takrobilinie mówin­ni taktak ro­biąlecz po­myślczy przys­toiaby tak robiliin­ni tak ro­bią

Nie mów:
nie-mów-inni-tak-robią-lecz-pomyśl-czy-przystoi-aby-tak-robili
Niez­naczne­mu przys­toi nieznaczne. -Horacy
niez­naczne­mu-przys­toi-nieznaczne
Przys­toi wal­czyć w ob­ro­nie praw, wol­ności, ojczyzny. -Cyceron
przys­toi-wal­czyć-w ob­ro­nie-praw-wol­noś-ojczyzny
Człowieko­wi przys­toi pragnąć na miarę człowieczą. -Sofokles
człowieko­wi-przys­toi-pragnąć-na miarę-człowieczą