Nie mów nic a tylko całuj, całuj dziewczę ukochane i uśmiechnij się gdy jutro zwiędną róże dziś zerwane.


nie-mów-nic-a-tylko-całuj-całuj-dziewczę-ukochane-i-uśmiechnij-ę-gdy-jutro-zwiędną-róże-dziś-zerwane
anonimniemównictylkocałujcałujdziewczęukochaneuśmiechnijsięgdyjutrozwiędnąróżedziśzerwanenie mówmów nictylko całujcałuj dziewczędziewczę ukochaneukochane ii uśmiechnijuśmiechnij sięsię gdygdy jutrojutro zwiędnązwiędną różeróże dziśdziś zerwanenie mów nicnic a tylkoa tylko całujcałuj dziewczę ukochanedziewczę ukochane iukochane i uśmiechniji uśmiechnij sięuśmiechnij się gdysię gdy jutrogdy jutro zwiędnąjutro zwiędną różezwiędną róże dziśróże dziś zerwanemów nic a tylkonic a tylko całujcałuj dziewczę ukochane idziewczę ukochane i uśmiechnijukochane i uśmiechnij sięi uśmiechnij się gdyuśmiechnij się gdy jutrosię gdy jutro zwiędnągdy jutro zwiędną różejutro zwiędną róże dziśzwiędną róże dziś zerwanenie mów nic a tylkomów nic a tylko całujcałuj dziewczę ukochane i uśmiechnijdziewczę ukochane i uśmiechnij sięukochane i uśmiechnij się gdyi uśmiechnij się gdy jutrouśmiechnij się gdy jutro zwiędnąsię gdy jutro zwiędną różegdy jutro zwiędną róże dziśjutro zwiędną róże dziś zerwane

szma­ragd błyszczy, a ciem­ność trwoży, pod­niebienie twe pachnie kon­wa­lią. pan bóg na nas pat­rzy jak z loży... ach, po­całuj mnie, po­całuj, Natalio  -lovely-girl
szma­ragd-błyszczy-a ciem­ność-trwoży-pod­niebienie-twe-pachnie-kon­wa­lią-pan bóg-na nas-pat­rzy-jak z loży-ach-po­całuj-mnie
Gdy dziewczę prosi szczodrzy są jak Bogi, gdy dziewczę klęknie kiedy łzę wyleje każda jej prośba jest tylko rozkazem. -William Shakespeare
gdy-dziewczę-prosi-szczodrzy-są-jak-bogi-gdy-dziewczę-klęknie-kiedy-łzę-wyleje-każda-jej-prośba-jest-tylko-rozkazem
Zrób dziś, co masz zrobić jutro; mów jutro, co masz powiedzieć dziś. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
zrób-dziś-co-masz-zrobić-jutro-mów-jutro-co-masz-powiedzieć-dziś
Nie pierwszy raz Ci mówię, jeśli się nadarzy los chętny pocałunkom, ty nie mądruj wiele, nie badaj skąd przychodzi i jakie ma cele uboczne, tylko całuj. -Anonim
nie-pierwszy-raz-ci-mówię-śli-ę-nadarzy-los-chętny-pocałunkom-ty-nie-mądruj-wiele-nie-badaj-skąd-przychodzi-i-jakie-cele-uboczne-tylko