Nie mów nikomu o twym domowym nieszczęściu, znalezionym skarbie, doznanej obrazie i poniesionej stracie.


nie-mów-nikomu-o-twym-domowym-nieszczęściu-znalezionym-skarbie-doznanej-obrazie-i-poniesionej-stracie
friedrich ruckertniemównikomutwymdomowymnieszczęściuznalezionymskarbiedoznanejobrazieponiesionejstracienie mówmów nikomunikomu oo twymtwym domowymdomowym nieszczęściuznalezionym skarbiedoznanej obrazieobrazie ii poniesionejponiesionej stracienie mów nikomumów nikomu onikomu o twymo twym domowymtwym domowym nieszczęściudoznanej obrazie iobrazie i poniesioneji poniesionej stracienie mów nikomu omów nikomu o twymnikomu o twym domowymo twym domowym nieszczęściudoznanej obrazie i poniesionejobrazie i poniesionej stracienie mów nikomu o twymmów nikomu o twym domowymnikomu o twym domowym nieszczęściudoznanej obrazie i poniesionej stracie

Nie mów nikomu co się dzieje w domu.Zrób coś miłego dla bliźniego. . . i nie mów o tym nikomu.nie mów mi 'zawsze', nie mów mi 'nigdy'. niech nie pad­nie 'kocham' z Twoim ust. nie mów, że tęsknisz i nie mów, że pragniesz. za­mil­cz, jeśli wiesz, że to kłamstwa.Nikt, nawet sam malarz nie potrafi wyjaśnić tego jedynego co w obrazie jest naprawdę istotne...Przy Twym dotyku Spa­lam się Bez udziału ognia Przy Twym dotyku Płonę Niszcząc za­wiść innych Twój do­tyk sprawia Że dziś to ja A jut­ro Ktoś lepszy Trzeba uważać, aby miłość nie spłonęła w domowym ognisku.