Nie mówi­my do siebie nie dla­tego, że nie ma­my nic do po­wie­dze­nia, ale dla­tego, że nie mu­simy nic mówić – bo tak by­wa między dwoj­giem ludzi, którzy są dla siebie pier­wszym wspomnieniem.


nie-mówi­my-do siebie-nie dla­tego-że nie ­my-nic-do po­wie­dze­nia-ale-dla­tego-że nie mu­simy-nic-mówić- bo tak-by­wa-między
h » khaled hosseini » chłopiec z latawcemniemówi­mydo siebienie dla­tegoże nie ma­mynicdo po­wie­dze­niaaledla­tegoże nie mu­simymówić– bo takby­wamiędzydwoj­giemludziktórzysą dlasiebiepier­wszymwspomnieniemnie mówi­mymówi­my do siebiedo siebie nie dla­tegoże nie ma­my nicnic do po­wie­dze­niaale dla­tegoże nie mu­simy nicnic mówićmówić – bo tak– bo tak by­waby­wa międzymiędzy dwoj­giemdwoj­giem ludziktórzy są dlasą dla siebiesiebie pier­wszympier­wszym wspomnieniemnie mówi­my do siebiemówi­my do siebie nie dla­tegoże nie ma­my nic do po­wie­dze­niaże nie mu­simy nic mówićnic mówić – bo takmówić – bo tak by­wa– bo tak by­wa międzyby­wa między dwoj­giemmiędzy dwoj­giem ludziktórzy są dla siebiesą dla siebie pier­wszymsiebie pier­wszym wspomnieniem

Od­dajmy siebie w całości nie ja­ko równo­war­tość, ale po pros­tu dla­tego, że nie ma­my nic więcej. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
od­dajmy-siebie-w całoś-nie ja­ko-równo­war­tość-ale-po pros­-dla­tego-że nie ­my-nic-więcej
Zwierzęta istnieją dla siebie samych. Nie stworzono ich dla ludzi, tak samo jak czarnych nie stworzono dla białych, a kobiet dla mężczyzn. -Alice Walker
zwierzę-istnieją-dla-siebie-samych-nie-stworzono-ich-dla-ludzi-tak-samo-jak-czarnych-nie-stworzono-dla-białych-a-kobiet-dla-mężczyzn
W miłości nie ma nic ogólnego lub pospolitego, wszystko w niej jest szczególne, właściwe dla tego, kto ją czuje, dla tego, kto ją wzbudza, nieporównywalne, nieskończone. -Maurice Blondel
w-miłoś-nie-nic-ogólnego-lub-pospolitego-wszystko-w-niej-jest-szczególne-właściwe-dla-tego-kto-ją-czuje-dla-tego-kto-ją-wzbudza
Ludzkość dzi­siaj dla­tego błądzi, że uważa, iż wys­tar­czy pra­cować dla siebie miast dla Boga. -Mikołaj Gogol
ludzkość-dzi­siaj-dla­tego-błądzi-że uważa-iż wys­tar­czy-pra­cować-dla-siebie-miast-dla-boga