Nie mówi się nigdy za długo, gdy się mówi to, co powiedzieć trzeba.


nie-mówi-ę-nigdy-za-długo-gdy-ę-mówi-to-co-powiedzieć-trzeba
eugene delacroixniemówisięnigdyzadługogdytocopowiedziećtrzebanie mówimówi sięsię nigdynigdy zaza długogdy sięsię mówico powiedziećpowiedzieć trzebanie mówi sięmówi się nigdysię nigdy zanigdy za długogdy się mówico powiedzieć trzebanie mówi się nigdymówi się nigdy zasię nigdy za długonie mówi się nigdy zamówi się nigdy za długo

Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi.Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi.Czyż z rządzeniem nie jest trochę jak z reżyserią w teatrze? Gdy jest źle, mówi się, że sztuka słaba albo źli aktorzy, a gdy jest wszystko dobrze, mówi się, że świetnie wyreżyserowana.Nikogo nie interesuje nigdy to, co mówi reakcjonista. Ani wtedy, kiedy to mówi, bo wówczas wydaje się to absurdalne - ani po kilku latach, bo wówczas wydaje się to oczywiste.Łatwo się mówi - Mówi się, że ma­my słuchać głosu serca... Ale skąd ma­my mieć pew­ność, że w da­nej chwi­li ono mówi ?