Nie ma mądrości większej nad szczerość.


nie-mądroś-większej-nad-szczerość
benjamin disraeliniemądrościwiększejnadszczerośćnie mama mądrościmądrości większejwiększej nadnad szczerośćnie ma mądrościma mądrości większejmądrości większej nadwiększej nad szczerośćnie ma mądrości większejma mądrości większej nadmądrości większej nad szczerośćnie ma mądrości większej nadma mądrości większej nad szczerość

Nie ma na świecie nic trudniejszego nad szczerość i nic łatwiejszego nad pochlebstwo. -Fiodor Dostojewski
nie-na-świecie-nic-trudniejszego-nad-szczerość-i-nic-łatwiejszego-nad-pochlebstwo
Nie ma większej nieprzywoitości nad ignorancję, ani rzezcy bardziej przykrej nad obcowanie z prostakiem. -Anonim
nie-większej-nieprzywoitoś-nad-ignorancję-ani-rzezcy-bardziej-przykrej-nad-obcowanie-z-prostakiem
Nie ma większej nieprzyzwoitości nad ignorancję ani rzeczy bardziej przykrej nad obcowanie z prostakiem. -Giovanni Boccaccio
nie-większej-nieprzyzwoitoś-nad-ignorancję-ani-rzeczy-bardziej-przykrej-nad-obcowanie-z-prostakiem
Moc: Wiele jest mocy lecz nie ma większej nad człowieka. -Sofokles
moc-wiele-jest-mocy-lecz-nie-większej-nad-człowieka