Nie mam korzeni w sobie, dlatego mam skrzydła.


nie-mam-korzeni-w-sobie-dlatego-mam-skrzydła
kostis palamasniemamkorzenisobiedlategoskrzydłanie mammam korzenikorzeni ww sobiedlatego mammam skrzydłanie mam korzenimam korzeni wkorzeni w sobiedlatego mam skrzydłanie mam korzeni wmam korzeni w sobienie mam korzeni w sobie

idę so­bie drogą w życiu chodzi o to żeby nie zajść za wysoko kładę się na ziemi stąd mam bliżej do korzeni Nie mam ta­len­tu do śpiewania Nie mam ta­len­tu do tworzenia Nie mam ta­len­tu do pisania Ale mam ta­lent do ... (niech każdy do­kończy według włas­ne­go uz­na­nia) :D choć wszyscy ro­bimy błędy dziś trzeba umieć wybaczyć szczęście mam w was ra­dość mam zam­knij oczy ten po­tok to szczęście mam was ra­dość mam A po co mi no­gi, sko­ro mam skrzydła? Bo­li, gdy wszys­tkie marze­nia spa­dają na dno, bo naj­bliższa Ci oso­ba, sta­ran­nie je niszczy. Na­wet Ty, ma­mo. Jak mam wnieść się w górę i łas­ko­tać niebo, gdy pod­ci­nasz mi skrzydła, mamo? Jak mam żyć bez marzeń, które dają mi szczęście...na­wet niespełnione....