nie-mam-pojęcia-co to fa­cebooknie-mam-tam-kon­ale-oka­zuję-ęże-mamta­kie-czasy
kazik staszewskiniemampojęciaco to fa­cebooknietamkon­taaleoka­zujęsiężemamta­kieczasynie mammam pojęciamam tamnie mam pojęcia

Nie mam ta­len­tu do śpiewania Nie mam ta­len­tu do tworzenia Nie mam ta­len­tu do pisania Ale mam ta­lent do ... (niech każdy do­kończy według włas­ne­go uz­na­nia) :D - (...) Nie mam pojęcia, co się ze mną dzieje. Jest mi zim­no, gorąco, pocą mi się ręce, bo­li mnie brzuch, mam sucho w ustach. - Po pros­tu się zakochałeś! Ta­kie mam za­sady. Jeśli ci się nie po­dobają, mam też inne...choć wszyscy ro­bimy błędy dziś trzeba umieć wybaczyć szczęście mam w was ra­dość mam zam­knij oczy ten po­tok to szczęście mam was ra­dość mam kiedy tak pat­rzę w two­je oczy wiel­kie nieba nie mam życzeń bo ciebie nie mam Mam ochotę po­pełnić sa­mobójstwo, ale to nic nie da – mam zbyt wiele problemów.