nie-mam-pojęcia-co to fa­cebooknie-mam-tam-kon­ale-oka­zuję-ęże-mamta­kie-czasy
kazik staszewskiniemampojęciaco to fa­cebooknietamkon­taaleoka­zujęsiężemamta­kieczasynie mammam pojęciamam tamnie mam pojęcia

Nie mam ta­len­tu do śpiewania Nie mam ta­len­tu do tworzenia Nie mam ta­len­tu do pisania Ale mam ta­lent do ... (niech każdy do­kończy według włas­ne­go uz­na­nia) :D  -Szary Człowiek
nie-mam-­len­-do śpiewania-nie-mam-­len­-do tworzenia-nie-mam-­len­-do pisania-ale-mam-­lent-do -niech każdy-do­kończy-według
- (...) Nie mam pojęcia, co się ze mną dzieje. Jest mi zim­no, gorąco, pocą mi się ręce, bo­li mnie brzuch, mam sucho w ustach. - Po pros­tu się zakochałeś!  -Marc Levy
 -nie-mam-pojęcia-co ę-ze mną-dzieje-jest mi zim­no-gorąco-pocą-mi ę-rę-bo­li-mnie-brzuch-mam-sucho-w ustach-po pros­ ę
choć wszyscy ro­bimy błędy dziś trzeba umieć wybaczyć szczęście mam w was ra­dość mam zam­knij oczy ten po­tok to szczęście mam was ra­dość mam  -dooorotis
choć-wszyscy-ro­bimy-błędy-dziś-trzeba-umieć-wybaczyć-szczęście-mam-w-was-ra­dość-mam-zam­knij-oczy-ten-po­tok-to-szczęście-mam-was
kiedy tak pat­rzę w two­je oczy wiel­kie nieba nie mam życzeń bo ciebie nie mam  -liliowięc
kiedy-tak-pat­rzę-w two­-oczy-wiel­kie-nieba-nie-mam-życzeń-bo-ciebie-nie mam 
Mam ochotę po­pełnić sa­mobójstwo, ale to nic nie da – mam zbyt wiele problemów. -Woody Allen
mam-ochotę-po­pełć-­mobójstwo-ale-to nic-nie da  mam-zbyt-wiele-problemów