Nie mamy żadnego prawa być niezadowoleni z życia. Jeśli wydaje się nam, że jesteśmy z niego niezadowoleni, znaczy to, że mamy podstawy, aby być niezadowoleni z siebie.


nie-mamy-żadnego-prawa-być-niezadowoleni-z-życia-jeśli-wydaje-ę-nam-że-jesteśmy-z-niego-niezadowoleni-znaczy-to-że-mamy-podstawy-aby-być
lew tołstojniemamyżadnegoprawabyćniezadowoleniżyciajeśliwydajesięnamżejesteśmyniegoniezadowoleniznaczytopodstawyabysiebienie mamymamy żadnegożadnego prawaprawa byćbyć niezadowoleniniezadowoleni zz życiajeśli wydajewydaje sięsię namże jesteśmyjesteśmy zz niegoniego niezadowoleniże mamymamy podstawyaby byćbyć niezadowoleniniezadowoleni zz siebienie mamy żadnegomamy żadnego praważadnego prawa byćprawa być niezadowolenibyć niezadowoleni zniezadowoleni z życiajeśli wydaje sięwydaje się namże jesteśmy zjesteśmy z niegoz niego niezadowoleniże mamy podstawyaby być niezadowolenibyć niezadowoleni zniezadowoleni z siebie

Kiedy widzimy ciągle tych samych ludzi, stają sie oni w końcu częściami naszego życia. A skoro są już częścią naszego życia, to chcą je zmieniać. Jesli nie stajemy się tacy, jak tego oczekiwali, są niezadowoleni. Ponieważ ludziom wydaje się, że wiedzą dokładnie jak powinno wyglądać nasze życie. Natomiast nikt nie wie, w jaki sposób powinien przeżyć własne życie.Niechże owładnie dusza jakaś święta ambicja, byśmy niezadowoleni tym, co przeciętne, dążyli do tego, co najwyższe, wytężając w tym celu wszystkie swe siły.Wydaje nam się, że zło oblepia nas, nawet jeśli jesteśmy niewinni. Ale to znaczy, że nie jesteśmy niewinni. Dźwigamy grzechy świata.Jeśli chcemy ofiarować siebie Bogu, musimy oddać wszystko, co mamy i czym jesteśmy.Mamy wszyscy dosyć religii, aby się w jej imieniu nienawidzić, ale nie mamy jej dosyć, aby kochać jedni drugich.Słowa to diabelska pułapka, nam się zdaje, że pozwoliliśmy opuścić naszym ustom tylko to, co nam odpowiada, aż tu nagle pojawia się pomiędzy nimi jakieś niechciane słowo, nie mamy pojęcia, skąd się wzięło, nie wzywano go i to z jego powodu, a nierzadko mamy później problem z przypomnieniem go sobie, kierunek rozmowy raptownie zmiana kurs, [...]