Nie mamy innego dowodu istnienia świata poza tym, że bez niego nie istnielibyśmy my.


nie-mamy-innego-dowodu-istnienia-świata-poza-tym-że-bez-niego-nie-istnielibyśmy-my
stefan napierskiniemamyinnegodowoduistnieniaświatapozatymżebezniegonieistnielibyśmymynie mamymamy innegoinnego dowodudowodu istnieniaistnienia świataświata pozapoza tymże bezbez niegoniego nienie istnielibyśmyistnielibyśmy mynie mamy innegomamy innego dowoduinnego dowodu istnieniadowodu istnienia świataistnienia świata pozaświata poza tymże bez niegobez niego nieniego nie istnielibyśmynie istnielibyśmy mynie mamy innego dowodumamy innego dowodu istnieniainnego dowodu istnienia światadowodu istnienia świata pozaistnienia świata poza tymże bez niego niebez niego nie istnielibyśmyniego nie istnielibyśmy mynie mamy innego dowodu istnieniamamy innego dowodu istnienia światainnego dowodu istnienia świata pozadowodu istnienia świata poza tymże bez niego nie istnielibyśmybez niego nie istnielibyśmy my

Nie mamy innego dowodu istnienia Mamy obowiązek udzielić proszącemu wszystkiego poza tym, czego mamy obowiązek odmówić.Historia nie uczy nas właściwie niczego innego poza tym, na czym polega złe rządzenie.Nie ma nic innego, dlaczego warto by żyć, poza miłością.Koronę mamy nie od kogo innego tylko od Boga.Pokora to odmowa istnienia poza Bogiem. Królowa cnót.