Nie mamy innego dowodu istnienia świata poza tym, że bez niego nie istnielibyśmy my.


nie-mamy-innego-dowodu-istnienia-świata-poza-tym-że-bez-niego-nie-istnielibyśmy-my
stefan napierskiniemamyinnegodowoduistnieniaświatapozatymżebezniegonieistnielibyśmymynie mamymamy innegoinnego dowodudowodu istnieniaistnienia świataświata pozapoza tymże bezbez niegoniego nienie istnielibyśmyistnielibyśmy mynie mamy innegomamy innego dowoduinnego dowodu istnieniadowodu istnienia świataistnienia świata pozaświata poza tymże bez niegobez niego nieniego nie istnielibyśmynie istnielibyśmy mynie mamy innego dowodumamy innego dowodu istnieniainnego dowodu istnienia światadowodu istnienia świata pozaistnienia świata poza tymże bez niego niebez niego nie istnielibyśmyniego nie istnielibyśmy mynie mamy innego dowodu istnieniamamy innego dowodu istnienia światainnego dowodu istnienia świata pozadowodu istnienia świata poza tymże bez niego nie istnielibyśmybez niego nie istnielibyśmy my

Nie mamy innego dowodu istnienia
nie-mamy-innego-dowodu-istnienia-świata-poza-tym-że-bez-niego-nie-istniejemy-my
Mamy obowiązek udzielić proszącemu wszystkiego poza tym, czego mamy obowiązek odmówić. -Simone Weil
mamy-obowiązek-udzielić-proszącemu-wszystkiego-poza-tym-czego-mamy-obowiązek-odmówić
Historia nie uczy nas właściwie niczego innego poza tym, na czym polega złe rządzenie. -Thomas Jefferson
historia-nie-uczy-nas-właściwie-niczego-innego-poza-tym-na-czym-polega-złe-rządzenie
Nie ma nic innego, dlaczego warto by żyć, poza miłością. -Wim Wenders
nie-nic-innego-dlaczego-warto-by-żyć-poza-miłośą
Koronę mamy nie od kogo innego tylko od Boga. -Ludwik XV
koronę-mamy-nie-od-kogo-innego-tylko-od-boga
Pokora to odmowa istnienia poza Bogiem. Królowa cnót. -Simone Weil
pokora-to-odmowa-istnienia-poza-bogiem-królowa-cnót