Nie masz innej radości prócz tej, że życie się toczy, lecz ta właśnie wystarczy, by żyć.


nie-masz-innej-radoś-prócz-tej-że-życie-ę-toczy-lecz-właśnie-wystarczy-by-żyć
maria dąbrowskaniemaszinnejradościprócztejżeżyciesiętoczyleczwłaśniewystarczybyżyćnie maszmasz innejinnej radościradości próczprócz tejże życieżycie sięsię toczylecz tata właśniewłaśnie wystarczyby żyćnie masz innejmasz innej radościinnej radości próczradości prócz tejże życie siężycie się toczylecz ta właśnieta właśnie wystarczynie masz innej radościmasz innej radości próczinnej radości prócz tejże życie się toczylecz ta właśnie wystarczynie masz innej radości próczmasz innej radości prócz tej

Mężczyzna czy kobieta czujący się silnymi we dwoje, poszukują w partnerze każdej innej zalety prócz siły. -George Bernard Shaw
mężczyzna-czy-kobieta-czujący-ę-silnymi-we-dwoje-poszukują-w-partnerze-każdej-innej-zalety-prócz-ły
Niczego, niczego na świecie nie można przyrównać do radości płynącej z pracy, która się toczy po myśli. -Maria Dąbrowska
niczego-niczego-na-świecie-nie-można-przyrównać-do-radoś-płynącej-z-pracy-która-ę-toczy-po-myśli
Nie spod dłoni tej lecz właśnie ser­ca tego zak­witły Lilie  -to_tylko_łzy
nie-spod-dłoni-tej-lecz-właśnie-ser­ca-tego-zak­witły-lilie 
Kto kocha ludzi, kocha też ich radości. Bez radości nie można żyć. -Fiodor Dostojewski
kto-kocha-ludzi-kocha-też-ich-radoś-bez-radoś-nie-można-żyć