Nie masz naturalniejszej wiedzy jak żądzę poznania.


nie-masz-naturalniejszej-wiedzy-jak-żądzę-poznania
michel de montaigneniemasznaturalniejszejwiedzyjakżądzępoznanianie maszmasz naturalniejszejnaturalniejszej wiedzywiedzy jakjak żądzężądzę poznanianie masz naturalniejszejmasz naturalniejszej wiedzynaturalniejszej wiedzy jakwiedzy jak żądzęjak żądzę poznanianie masz naturalniejszej wiedzymasz naturalniejszej wiedzy jaknaturalniejszej wiedzy jak żądzęwiedzy jak żądzę poznanianie masz naturalniejszej wiedzy jakmasz naturalniejszej wiedzy jak żądzęnaturalniejszej wiedzy jak żądzę poznania

Pokora jest bramą prawdziwej wiedzy i prawdziwego poznania.Miłość czyni nas niewolnikami swoimi, odbiera przytomność, ceni się bardzo, wlecze się długo 1 koniec końcom dwie tylko poznają się osoby; miłostki, przeciwnie, zostawiają nas przy rozsądku i wolności, nie wymagają trudnych poświęceń i mnożą szybko: liczne poznania, poznania dokładne, jak to powiadają, z duszą i ciałem.masz wszys­tko, ale nie masz ni­kogo jak os­tatni człowiek na ziemi....Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem.Z rozpustą jest jak z chciwością - gromadzenie skarbów pomnaża żądzę....z rozpustą jest jak z chciwością: gromadzenie skarbów pomnaża ich żądzę.