Nie masz nic wstrętniejszego jak niekochanej kobiecie mówić, że się ją kocha. Jest to jedna z najmniej możebnych hipokryzji dla prawdziwie męskiej natury.


nie-masz-nic-wstrętniejszego-jak-niekochanej-kobiecie-mówić-że-ę-ją-kocha-jest-to-jedna-z-najmniej-możebnych-hipokryzji-dla-prawdziwie
henryk sienkiewiczniemasznicwstrętniejszegojakniekochanejkobieciemówićżesiękochajesttojednanajmniejmożebnychhipokryzjidlaprawdziwiemęskiejnaturynie maszmasz nicnic wstrętniejszegowstrętniejszego jakjak niekochanejniekochanej kobieciekobiecie mówićją kochajedna zz najmniejnajmniej możebnychmożebnych hipokryzjihipokryzji dladla prawdziwieprawdziwie męskiejmęskiej naturynie masz nicmasz nic wstrętniejszegonic wstrętniejszego jakwstrętniejszego jak niekochanejjak niekochanej kobiecieniekochanej kobiecie mówićsię ją kochajest to jednajedna z najmniejz najmniej możebnychnajmniej możebnych hipokryzjimożebnych hipokryzji dlahipokryzji dla prawdziwiedla prawdziwie męskiejprawdziwie męskiej natury

Nic tak nie odmładza, jak prawdziwie niedorzeczny kawał. Właśnie najgłupsze prawa natury są najbardziej smakowite. -Witold Gombrowicz
nic-tak-nie-odmładza-jak-prawdziwie-niedorzeczny-kawał-właśnie-najgłupsze-prawa-natury-są-najbardziej-smakowite
Dla kobiet miłość jest odpustem zupełnym; mężczyzna prawdziwie kochający może popełniać zbrodnie, a będzie zawsze jak śnieg biały w oczach tej, którą kocha, jeżeli kocha gorąco. -Honore de Balzac
dla-kobiet-miłość-jest-odpustem-zupełnym-mężczyzna-prawdziwie-kochający-może-popełniać-zbrodnie-a-będzie-zawsze-jak-śnieg-biały-w-oczach
Dla kobiet miłość jest odpustem zupełnym; mężczyzna prawdziwie kochający może popełniać zbrodnie, a będzie zawsze jak śnieg biały w oczach tej, którą kocha gorąco. -Anonim
dla-kobiet-miłość-jest-odpustem-zupełnym-mężczyzna-prawdziwie-kochający-może-popełniać-zbrodnie-a-będzie-zawsze-jak-śnieg-biały-w-oczach
Istota, którą się kocha w pierwszych latach męskiej dojrzałości, nie jest osobą - jest wcieleniem pragnień. -Józef Weyssenhoff
istota-którą-ę-kocha-w-pierwszych-latach-męskiej-dojrzałoś-nie-jest-osobą-jest-wcieleniem-pragnień
Wielu mężczyzn może mówić prawdziwie - ale mówić porządnie, roztropnie i bystrze potrafi tylko niewielu. -Michel de Montaigne
wielu-mężczyzn-może-mówić-prawdziwie-ale-mówić-porządnie-roztropnie-i-bystrze-potrafi-tylko-niewielu