Nie masz nic wstrętniejszego jak niekochanej kobiecie mówić, że się ją kocha. Jest to jedna z najmniej możebnych hipokryzji dla prawdziwie męskiej natury.


nie-masz-nic-wstrętniejszego-jak-niekochanej-kobiecie-mówić-że-ę-ją-kocha-jest-to-jedna-z-najmniej-możebnych-hipokryzji-dla-prawdziwie
henryk sienkiewiczniemasznicwstrętniejszegojakniekochanejkobieciemówićżesiękochajesttojednanajmniejmożebnychhipokryzjidlaprawdziwiemęskiejnaturynie maszmasz nicnic wstrętniejszegowstrętniejszego jakjak niekochanejniekochanej kobieciekobiecie mówićją kochajedna zz najmniejnajmniej możebnychmożebnych hipokryzjihipokryzji dladla prawdziwieprawdziwie męskiejmęskiej naturynie masz nicmasz nic wstrętniejszegonic wstrętniejszego jakwstrętniejszego jak niekochanejjak niekochanej kobiecieniekochanej kobiecie mówićsię ją kochajest to jednajedna z najmniejz najmniej możebnychnajmniej możebnych hipokryzjimożebnych hipokryzji dlahipokryzji dla prawdziwiedla prawdziwie męskiejprawdziwie męskiej natury

Nic tak nie odmładza, jak prawdziwie niedorzeczny kawał. Właśnie najgłupsze prawa natury są najbardziej smakowite.Dla kobiet miłość jest odpustem zupełnym; mężczyzna prawdziwie kochający może popełniać zbrodnie, a będzie zawsze jak śnieg biały w oczach tej, którą kocha, jeżeli kocha gorąco.Dla kobiet miłość jest odpustem zupełnym; mężczyzna prawdziwie kochający może popełniać zbrodnie, a będzie zawsze jak śnieg biały w oczach tej, którą kocha gorąco.Istota, którą się kocha w pierwszych latach męskiej dojrzałości, nie jest osobą - jest wcieleniem pragnień.wmówi­li ci że nic nie umiesz nic nie znaczysz nie wiesz nic że to co robisz się wypaczy że nie masz szczęścia bo świat z ciebie kpi jes­teś OSOBĄ ważną dla świata tu­taj jest także i twój dom tak jak w zegarku naj­mniej­sza śrubka jest ważna bez niej zegarek jest na złom *** Dział: Myśli nieokiełzane *** Zbig­niew Małecki Wielu mężczyzn może mówić prawdziwie - ale mówić porządnie, roztropnie i bystrze potrafi tylko niewielu.