Nie miecz, nie tarcz - bronią Języka, Lecz arcydzieła.


nie-miecz-nie-tarcz-bronią-języka-lecz-arcydzieła
cyprian kamil norwidniemiecznietarczbroniąjęzykaleczarcydziełanie miecznie tarcztarczbroniąbronią językalecz arcydziełanie tarczbronią języka

Jeżeli krytyka czekając na arcydzieła nie towarzyszy pisarstwu, lecz unosi się nad nim wołając: Nie słowami, lecz bronią zwyciężyć możemy.Piękność w kobiecie uczciwej jest jak ogień daleki albo ostry miecz; ani ogień nie pali, ani miecz nie rani tego, kto się nie zbliży.Nie słuchaj chytrości niewieściej, bo jako plastr miodu jej wargi, a gardło jej gładsze niż oliwa; lecz ostatnie jej rzeczy gorzkie jak piołun i ostre jak miecz.Nie słuchaj chyt­rości niewieściej, bo ja­ko plas­ter miodu jej war­gi, a gardło jej gład­sze niż oli­wa; lecz os­tatnie jej rzeczy gorzkie jak piołun i os­tre jak miecz.Najlepszych menedżerów można najczęściej poznać pośród tych, którzy mają w sobie silną cechę nieszablonowego podejścia do życia, którzy nie bronią się przed innowacjami, lecz je wprowadzają. Bez innowacji niemożliwy jest rozwój przedsiębiorstwa.