Nie mieczem, lecz krzyżem uczynił Chrystus ziemię sobie poddaną.


nie-mieczem-lecz-krzyżem-uczynił-chrystus-ziemię-sobie-poddaną
augustyn Śwniemieczemleczkrzyżemuczyniłchrystusziemięsobiepoddanąnie mieczemlecz krzyżemkrzyżem uczyniłuczynił chrystuschrystus ziemięziemię sobiesobie poddanąlecz krzyżem uczyniłkrzyżem uczynił chrystusuczynił chrystus ziemięchrystus ziemię sobieziemię sobie poddanąlecz krzyżem uczynił chrystuskrzyżem uczynił chrystus ziemięuczynił chrystus ziemię sobiechrystus ziemię sobie poddanąlecz krzyżem uczynił chrystus ziemiękrzyżem uczynił chrystus ziemię sobieuczynił chrystus ziemię sobie poddaną

Nie mie­czem, lecz krzyżem uczy­nił Chrys­tus ziemię so­bie poddaną.Trud pracy i dzieła przeszłych pokoleń stanowią dla nas wyzwanie, aby w dalszym ciągu czynić sobie ziemię poddaną, tę ziemię, którą Stwórca nam dał w posiadanie - dał i zadał równocześnie.Za­dana mieczem Ra­na zrośnie się, to fakt Lecz bo­li strasznie Nie z tronu, lecz z krzyża będzie Chrystus wszystko do siebie przyciągał.gałąź drzewa ugięła się pod ciężarem Twoich lęków os­tatnia już łza zmoczyła ziemię ziemię która była spragniona Twoich stóp lecz nie mogła ich dosięgnąć Ty sam ot­worzyłeś so­bie drzwi do wieczności kluczem słabości nie walczyłeś uważałeś, że nie ma sensu za­pom­niałeś, że w łóżeczkach spo­koj­nie spały te małe istotki które co wieczór zabierałeś do krainy wyobraźni gdy miałeś nap­rawdę dość one po­magały Ci zapomnieć one mi­mowol­nie wy­woływały uśmiech na Two­jej twarzy wbiłeś wzrok w ziemię użyźniając ją strachem słowem uwięzionym w gardle pożeg­nałeś się z mgłą a is­totki spały bieg­nie konik bieg­nie sobie skacze konik skacze sobie tańczy konik tańczy sobie krad­nie konik krad­nie sobie la­ta konik la­ta sobie lecz potyka się o rower cóż za konik jest bez nogi nie dla niego są te drogi znajdź ko­niku swoją drogę lub umieraj jeśli możesz