Nie mieli po­mysłu na sta­rość, tak jak wcześniej nie mieli po­mysłów na życie.


nie-mieli-po­mysłu-na sta­rość-tak-jak wcześniej-nie mieli-po­mysłów-na życie
wojciech kuczokniemielipo­mysłuna sta­rośćtakjak wcześniejnie mielipo­mysłówna życienie mielimieli po­mysłupo­mysłu na sta­rośćtak jak wcześniejjak wcześniej nie mielinie mieli po­mysłówpo­mysłów na życienie mieli po­mysłumieli po­mysłu na sta­rośćtak jak wcześniej nie mielijak wcześniej nie mieli po­mysłównie mieli po­mysłów na życienie mieli po­mysłu na sta­rośćtak jak wcześniej nie mieli po­mysłówjak wcześniej nie mieli po­mysłów na życietak jak wcześniej nie mieli po­mysłów na życie

Mieli do wyboru wojnę lub hańbę, wybrali hańbę, a wojnę będą mieli także. Wybrali hańbę, a wojnę będą mieli i tak - wypowiedziane po powrocie premiera Chamberlaina z Monachium.Jakże byłoby to możliwe, żebyśmy zawsze tylko my mieli słuszność, a inni nigdy nie mieli racji?Ka­leczą się i dręczą mil­cze­niem i słowa­mi jak­by mieli przed sobą jeszcze jed­no życie.Jak długo [. . . ] miłośnicy mądrości nie będą mieli w państwach władzy królewskiej [. . . ], tak długo nie ma sposobu, żeby zło ustało.Zachowywaliśmy się tak, jakbyśmy mieli żyć wiecznie, tak jak zresztą każdy myślał w czasach Beatlesów. Nieprawdaż? Któż myślał, że przyjdzie nam umrzeć?Chcąc wielkie dokonać rzeczy, trzeba tak żyć, jakbyśmy nigdy nie mieli umierać.