Nie mo­zesz być dla siebie wszys­tkim, ale mo­zesz byc dla siebie człowiekiem...Usza­nuj to, sko­ro in­ni nie potrafią.


nie-mo­zesz-być-dla-siebie-wszys­tkim-ale-mo­zesz-byc-dla-siebie-człowiekiemusza­nuj-to-sko­ro-in­-nie potrafią
kate-emniemo­zeszbyćdlasiebiewszys­tkimalebycczłowiekiemusza­nujtosko­roin­ninie potrafiąnie mo­zeszmo­zesz byćbyć dladla siebiesiebie wszys­tkimale mo­zeszmo­zesz bycbyc dladla siebiesiebie człowiekiemusza­nujsko­ro in­niin­ni nie potrafiąnie mo­zesz byćmo­zesz być dlabyć dla siebiedla siebie wszys­tkimale mo­zesz bycmo­zesz byc dlabyc dla siebiedla siebie człowiekiemusza­nujsko­ro in­ni nie potrafiąnie mo­zesz być dlamo­zesz być dla siebiebyć dla siebie wszys­tkimale mo­zesz byc dlamo­zesz byc dla siebiebyc dla siebie człowiekiemusza­nujnie mo­zesz być dla siebiemo­zesz być dla siebie wszys­tkimale mo­zesz byc dla siebiemo­zesz byc dla siebie człowiekiemusza­nuj

Lu­biła morze je­dynie za je­go burzli­wość, a zieleń tyl­ko wśród ruin. Z każdej rzeczy mu­siała wy­dobyć jakąś korzyść dla siebie i od­rzu­cała ja­ko zbędne to wszys­tko, co w da­nej chwi­li nie mogło być po­kar­mem dla jej serca.Bogactwo może być źródłem przyjemności, ale nie jest godne pożądania samo dla siebie.Sza­nuj ko­bietę, którą kochasz. I prze­de wszys­tkim nie pozwól, Aby przez ciebie ona przes­tała sza­nować samą siebie...Nie mówi­my do siebie nie dla­tego, że nie ma­my nic do po­wie­dze­nia, ale dla­tego, że nie mu­simy nic mówić – bo tak by­wa między dwoj­giem ludzi, którzy są dla siebie pier­wszym wspomnieniem.Posłuchaj. Możesz być wszys­tkim, czym zechcesz być. Uważaj.To jest zaklęcie. To jest ma­gia. Wsłuchaj się w te słowa. Możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko, możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko. Posłuchaj zaklęcia.Sko­ro jest dla ciebie WSZYS­TKIM to nie miej pre­ten­sji do całego ŚWIATA