Nie może dob­rze być rządzo­ne państwo pod roz­ka­zami wielu.


nie-może-dob­rze-być-rządzo­ne-państwo-pod-roz­ka­zami-wielu
neopsniemożedob­rzebyćrządzo­nepaństwopodroz­ka­zamiwielunie możemoże dob­rzedob­rze byćbyć rządzo­nerządzo­ne państwopaństwo podpod roz­ka­zamiroz­ka­zami wielunie może dob­rzemoże dob­rze byćdob­rze być rządzo­nebyć rządzo­ne państworządzo­ne państwo podpaństwo pod roz­ka­zamipod roz­ka­zami wielunie może dob­rze byćmoże dob­rze być rządzo­nedob­rze być rządzo­ne państwobyć rządzo­ne państwo podrządzo­ne państwo pod roz­ka­zamipaństwo pod roz­ka­zami wielunie może dob­rze być rządzo­nemoże dob­rze być rządzo­ne państwodob­rze być rządzo­ne państwo podbyć rządzo­ne państwo pod roz­ka­zamirządzo­ne państwo pod roz­ka­zami wielu

Jeśli kraj ma być dob­rze rządzo­ny, pra­wa muszą być jasne. -Kung-Sun Jang
jeśli-kraj- być-dob­rze-rządzo­ny-pra­wa-muszą-być-jasne
Jest źle, a jed­nak co­raz le­piej, więc może być jeszcze le­piej. Tyl­ko dob­rze nig­dy być nie może. -Henryk Ferdynand Kaden
jest-ź-a jed­nak-co­raz-­piej-więc-może-być-jeszcze-­piej-tyl­ko dob­rze-nig­dy-być-nie może
W swoim życiu mu­sisz tyl­ko kil­ka rzeczy zro­bić dob­rze, pod wa­run­kiem, że nie ro­bisz zbyt wielu rzeczy źle. -Warren Buffett
w swoim-życiu-mu­sisz-tyl­ko-kil­ka-rzeczy-zro­bić-dob­rze-pod-wa­run­kiem-że nie ro­bisz-zbyt-wielu-rzeczy-ź