Nie możecie przeszkodzić, by was nie połknęli - postarajcie się przynajmniej, by was nie mogli strawić.


nie-możecie-przeszkodzić-by-was-nie-połknęli-postarajcie-ę-przynajmniej-by-was-nie-mogli-strawić
jean-jacques rosseauniemożecieprzeszkodzićbywasniepołknęlipostarajciesięprzynajmniejmoglistrawićnie możeciemożecie przeszkodzićby waswas nienie połknęlipołknęlipostarajciepostarajcie sięsię przynajmniejby waswas nienie moglimogli strawićnie możecie przeszkodzićby was niewas nie połknęlinie połknęlipostarajcie siępostarajcie się przynajmniejby was niewas nie moglinie mogli strawićby was nie połknęliwas nie połknęlipostarajcie się przynajmniejby was nie mogliwas nie mogli strawićby was nie połknęliby was nie mogli strawić

Ponieważ nie możecie się modlić długo, postarajcie się modlić lepiej.Możni lubią pochlebstwa; nie znają smaku i prawdy i strawić nie mogą rozumu.Na­wet auto­ryte­ty nie są w sta­nie przeszkodzić roz­wo­jowi nauki.Przeszkodzić komuś w śmierci wcale nie znaczy wrócić go życiu.Przeszkodzić ko­muś w śmier­ci wca­le nie znaczy wrócić go życiu.Mężczyzna-fanatyk, jak zwierzę, uważa wszystko za truciznę, czego nie może spożyć i strawić.