Nie możemy bać się przeszłości. Strach jest związany z przyszłością. A skoro przyszłość jest w naszych RĘKACH, strach musi być czymś związanym z GŁOWĄ.


nie-możemy-bać-ę-przeszłoś-strach-jest-związany-z-przyszłośą-a-skoro-przyszłość-jest-w-naszych-rĘkach-strach-musi-być-czymś
tom payneniemożemybaćsięprzeszłościstrachjestzwiązanyprzyszłościąskoroprzyszłośćnaszychrĘkachstrachmusibyćczymśzwiązanymgŁowĄnie możemymożemy baćbać sięsię przeszłościstrach jestjest związanyzwiązany zz przyszłościąskoro przyszłośćprzyszłość jestjest ww naszychnaszych rĘkachstrach musimusi byćbyć czymśczymś związanymzwiązanym zz gŁowĄnie możemy baćmożemy bać siębać się przeszłościstrach jest związanyjest związany zzwiązany z przyszłościąa skoro przyszłośćskoro przyszłość jestprzyszłość jest wjest w naszychw naszych rĘkachstrach musi byćmusi być czymśbyć czymś związanymczymś związanym zzwiązanym z gŁowĄ

Nie wol­no się bać, strach za­bija duszę. Strach to mała śmierć, a wiel­kie unicestwienie. Sta­wię mu czoło. Niech przej­dzie po mnie i prze­ze mnie. A kiedy przej­dzie, od­wrócę oko swej jaźni na je­go drogę. Którędy przeszedł strach, tam nie ma nic. Jes­tem tyl­ko ja.Widzowie lubią być bezpiecznie straszeni. Strach nierzeczywisty jest rodzajem homeopatii na strach rzeczywisty.gdy oba­wiam się, że przeg­ram życie wpat­ruję się wnik­li­wie we współczesność dla której nie zeszma­cić się to już sukces a wte­dy strach o własną przyszłość za­mienia się w strach o ludzkość Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać, jest strachJedyną rzeczą, której powinniśmy się bać jest strach.Jedyną rzeczą, jakiej powinniśmy bać się najbardziej, jest sam strach.