Nie możemy zrobić wszystkiego, co chcemy, ilekroć nie chcemy nic zrobić.


nie-możemy-zrobić-wszystkiego-co-chcemy-ilekroć-nie-chcemy-nic-zrobić
anatol franceniemożemyzrobićwszystkiegocochcemyilekroćniechcemyniczrobićnie możemymożemy zrobićzrobić wszystkiegoco chcemyilekroć nienie chcemychcemy nicnic zrobićnie możemy zrobićmożemy zrobić wszystkiegoilekroć nie chcemynie chcemy nicchcemy nic zrobićnie możemy zrobić wszystkiegoilekroć nie chcemy nicnie chcemy nic zrobićilekroć nie chcemy nic zrobić

Możemy robić wszystko, co chcemy, ilekroć nic nie chcemy.Trzecia po południu to godzina, kiedy zawsze jest za późno lub za wcześnie na wszystko, cokolwiek chcemy zrobić.Ważne jest nie to, co możemy zrobić, lecz to, co zrobić musimy.Uczeń, od którego nie wymaga się nic takiego, czego zrobić nie może, nigdy nie zrobi wszystkiego, co może.Miłość jest sztuką. Jeżeli chcemy nauczyć się kochać, musimy postępować w taki sam sposób jak wówczas, gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki: opanować jej teorię i praktykę.Jeśli chcemy mieć 20 milionów klientów, to oznacza, że chcemy mieć 20 milionów sklepów.