Nie możesz być sil­niej­szy od przeznaczenia.


nie-możesz-być-sil­niej­szy-od przeznaczenia
eurypidesniemożeszbyćsil­niej­szyod przeznaczenianie możeszmożesz byćbyć sil­niej­szysil­niej­szy od przeznaczenianie możesz byćmożesz być sil­niej­szybyć sil­niej­szy od przeznaczenianie możesz być sil­niej­szymożesz być sil­niej­szy od przeznaczenianie możesz być sil­niej­szy od przeznaczenia

Sil­niej­szy zaw­sze ma rację.Nie wiem czy życie jest sil­niej­sze od śmier­ci, ale miłość była sil­niej­sza od obu.Nie możesz być silniejszy od przeznaczenia.Przy niej miałem siłę by być sil­nym dla niej.Sil­niej­szy jest ten, kto zbiera podziw, niż ten co sieje strach.Życie jest ciągiem doświad­czeń, z których każde czy­ni nas sil­niej­szy­mi, mi­mo, że cza­sem trud­no nam to so­bie uświadomić.