Nie możesz poszybować w górę z orłami, jeśli grzebiesz razem z kurami.


nie-możesz-poszybować-w-górę-z-orłami-śli-grzebiesz-razem-z-kurami
jim dornanniemożeszposzybowaćgóręorłamijeśligrzebieszrazemkuraminie możeszmożesz poszybowaćposzybować ww góręgórę zjeśli grzebieszgrzebiesz razemrazem zz kuraminie możesz poszybowaćmożesz poszybować wposzybować w góręw górę zgórę z orłamijeśli grzebiesz razemgrzebiesz razem zrazem z kuraminie możesz poszybować wmożesz poszybować w góręposzybować w górę zw górę z orłamijeśli grzebiesz razem zgrzebiesz razem z kuraminie możesz poszybować w góręmożesz poszybować w górę zposzybować w górę z orłamijeśli grzebiesz razem z kurami

Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.Musimy nauczyć się żyć razem jak bracia, jeśli nie chcemy zginąć razem jak szaleńcy.Możesz kochać – choć na próżno Możesz tęsknić, nie spać nocą Możesz myśleć pat­rząc w niebo że znów gwiaz­dy zamigocą Jeśli Bóg ma in­ne plany gdy coś da­je i odbiera to po stok­roć więcej zyskasz nie za­wie­dzie Cię nadzieja.Jeśli nie możesz o kimś za­pom­nieć, oz­nacza to, że nie możesz przes­tać o nim mysleć.Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobićCzłowieku Nie chcę żebyś mnie kochał Nie To nie jest konieczne - jeśli nie pot­ra­fisz - Chcę tyl­ko jednego Chłopcze Za­bierz mnie nad morze Będziemy razem Tańczyć na plaży Obej­rzy­my zachód słońca Może na­wet cię pocałuję Wiem Że nie będziesz miał nic przeciwko Przyjacielu Nie musisz Po­kazy­wać mi swo­jej duszy Możesz tyl­ko się uśmiechać Proszę Za­bierz mnie nad morze