Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie utracić.


nie-możesz-zatrzymać-żadnego-dnia-ale-możesz-go-nie-utracić
werner finckniemożeszzatrzymaćżadnegodniaalegonieutracićnie możeszmożesz zatrzymaćzatrzymać żadnegożadnego dniaale możeszmożesz gogo nienie utracićnie możesz zatrzymaćmożesz zatrzymać żadnegozatrzymać żadnego dniaale możesz gomożesz go niego nie utracićnie możesz zatrzymać żadnegomożesz zatrzymać żadnego dniaale możesz go niemożesz go nie utracićnie możesz zatrzymać żadnego dniaale możesz go nie utracić

Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić -Przysłowie wschodnie
nie-możesz-zatrzymać-żadnego-dnia-ale-możesz-go-nie-stracić
Możesz cieszyć się życiem, tylko z pewnej odległości, wolno ci spojrzeć na rzeczy, ale nie możesz ich spróbować. -Jim Morrison
możesz-cieszyć-ę-życiem-tylko-z-pewnej-odległoś-wolno-spojrzeć-na-rzeczy-ale-nie-możesz-ich-spróbować
Siłą możesz mi zab­rać wiele, ale siłą nie możesz mi nicze­go dać. -Kazik Staszewski
siłą-możesz-mi zab­rać-wiele-ale-łą-nie możesz-mi nicze­go-dać