Nie można żyć szczęśli­wie, nie żyjąc god­nie, mo­ral­nie i uczciwie.


nie-można-żyć-szczęśli­wie-nie żyjąc-god­nie-mo­ral­nie-i uczciwie
epikurniemożnażyćszczęśli­wienie żyjącgod­niemo­ral­niei uczciwienie możnamożna żyćżyć szczęśli­wienie żyjąc god­niemo­ral­nie i uczciwienie można żyćmożna żyć szczęśli­wienie można żyć szczęśli­wie

Miał ty­le po­wodów, żeby zyć. Chy­ba po pros­tu nie pot­ra­fił być szczęsli­wy. Te­go jed­ne­go nie można nau­czyć się na Harvardzie.Mądry wo­li żyć spo­koj­nie bez god­nośći i urzędu, niż przy god­nościach ciągle się trapić.Jeśli chcesz żyć szczęśli­wie, nie przej­muj się tym, że uważają cię za głupca.Każdy chciałby żyć długo i szczęśli­wie, ale żaden z nas nie chce sta­rości, w samotności...Kobieta jest złem, z którym żyć nie można, a bez którego żyć także nie można!Kobieta jest złem, z którym żyć nie można, a bez którego żyć także nie można.