Nie można żyć szczęśli­wie, nie żyjąc god­nie, mo­ral­nie i uczciwie.


nie-można-żyć-szczęśli­wie-nie żyjąc-god­nie-mo­ral­nie-i uczciwie
epikurniemożnażyćszczęśli­wienie żyjącgod­niemo­ral­niei uczciwienie możnamożna żyćżyć szczęśli­wienie żyjąc god­niemo­ral­nie i uczciwienie można żyćmożna żyć szczęśli­wienie można żyć szczęśli­wie

Miał ty­le po­wodów, żeby zyć. Chy­ba po pros­tu nie pot­ra­fił być szczęsli­wy. Te­go jed­ne­go nie można nau­czyć się na Harvardzie. -Erich Segal
miał-ty­-po­wodów-żeby-zyć-chy­ba po pros­-nie pot­ra­fił-być-szczęsli­wy-te­go jed­ne­go-nie można-nau­czyć ę
Mądry wo­li żyć spo­koj­nie bez god­nośći i urzędu, niż przy god­nościach ciągle się trapić. -Saadi z Szirazu
mądry-wo­li-żyć-spo­koj­nie-bez-god­nośći-i urzę-ż-przy-god­nościach-ągle ę-trapić
Jeśli chcesz żyć szczęśli­wie, nie przej­muj się tym, że uważają cię za głupca. -Seneka Młodszy
jeśli-chcesz-żyć-szczęśli­wie-nie przej­muj ę-tym-że uważają-ę-za głupca
Każdy chciałby żyć długo i szczęśli­wie, ale żaden z nas nie chce sta­rości, w samotności... -blacksun
każdy-chciałby-żyć-długo-i szczęśli­wie-ale-żaden-z nas-nie chce-sta­roś-w samotnoś
Kobieta jest złem, z którym żyć nie można, a bez którego żyć także nie można! -Gabriela Zapolska
kobieta-jest-złem-z-którym-żyć-nie-można-a-bez-którego-żyć-także-nie-można
Kobieta jest złem, z którym żyć nie można, a bez którego żyć także nie można. -Gabriela Zapolska
kobieta-jest-złem-z-którym-żyć-nie-można-a-bez-którego-żyć-także-nie-można