Nie można być dość wybrednym przy wyborze rodziców.


nie-można-być-dość-wybrednym-przy-wyborze-rodziców
maryla wolskaniemożnabyćdośćwybrednymprzywyborzerodzicównie możnamożna byćbyć dośćdość wybrednymwybrednym przyprzy wyborzewyborze rodzicównie można byćmożna być dośćbyć dość wybrednymdość wybrednym przywybrednym przy wyborzeprzy wyborze rodzicównie można być dośćmożna być dość wybrednymbyć dość wybrednym przydość wybrednym przy wyborzewybrednym przy wyborze rodzicównie można być dość wybrednymmożna być dość wybrednym przybyć dość wybrednym przy wyborzedość wybrednym przy wyborze rodziców

Nie można być dość wybrednym w wyborze rodziców.Nie można być dość wybrednym przy wyborze rodziców. Szczególne - o ile silniej uderzają ludzi słowa niż fakty.Człowiek nigdy nie będzie dość ostrożny przy wyborze wrogów.Nie można być wyb­rednym w wy­borze rodziców.Praw­dziwą ra­dość można tu so­bie przy­goto­wać, ale uzys­kać ją można do­piero w przyszłym życiu.Nie sposób być zbyt ostrożnym w wyborze własnych wrogów.