Nie można być wyb­rednym w wy­borze rodziców.


nie-można-być-wyb­rednym-w wy­borze-rodziców
maryla wolskaniemożnabyćwyb­rednymw wy­borzerodzicównie możnamożna byćbyć wyb­rednymwyb­rednym w wy­borzew wy­borze rodzicównie można byćmożna być wyb­rednymbyć wyb­rednym w wy­borzewyb­rednym w wy­borze rodzicównie można być wyb­rednymmożna być wyb­rednym w wy­borzebyć wyb­rednym w wy­borze rodzicównie można być wyb­rednym w wy­borzemożna być wyb­rednym w wy­borze rodziców

Nie można być dość wybrednym w wyborze rodziców.Nie można być dość wybrednym przy wyborze rodziców.Nie można być dość wybrednym przy wyborze rodziców. Szczególne - o ile silniej uderzają ludzi słowa niż fakty.Można być mądrym, nie przeczytawszy ani jednej książki; wierząc zaś we wszystko, co jest napisane w książkach, nie można nie być głupcem.Bodźce węcho­we są de­cydujący­mi syg­nałami w do­borze seksualnym.Mądrość po­lega na umiejętnym wy­borze naj­mniej­szej głupoty.