Nie można da­wać te­go, cze­go się nie ma. Żeby móc da­wać miłość, mu­simy ją w so­bie mieć.


nie-można-da­wać-te­go-cze­go ę-nie -Żeby móc-da­wać-miłość-mu­simy-ją w so­bie-mieć
leo buscaglianiemożnada­waćte­gocze­go sięnie maeby mócmiłośćmu­simyją w so­biemiećnie możnamożna da­waćda­wać te­gocze­go się nie maŻeby móc da­waćda­wać miłośćmu­simy ją w so­bieją w so­bie miećnie można da­waćmożna da­wać te­goŻeby móc da­wać miłośćmu­simy ją w so­bie miećnie można da­wać te­go

Nie wol­no re­zyg­no­wać z te­go cze­go prag­niemy w głębi ser­ca. Mu­simy mieć Siłę by wal­czyć i co naj­ważniej­sze Nadzieje. -stokrotka123
nie-wol­no-re­zyg­no­wać-z te­go-cze­go-prag­niemy-w głębi-ser­ca-mu­simy mieć-siłę-by wal­czyć-i co naj­ważniej­sze
Ludzie pragną cza­sami się roz­sta­wać, żeby móc tęsknić, cze­kać i cie­szyć się powrotem. -Janusz Leon Wiśniewski
ludzie-pragną-cza­sami ę-roz­sta­wać-żeby-móc-tęsknić-cze­kać-i cie­szyć ę-powrotem
Mu­sicie ducha har­to­wać, aby móc jak orły prze­laty­wać w przyszłość Ojczyzny!  -Stefan Wyszyński
mu­sicie-ducha-har­to­wać-aby móc-jak orły-prze­laty­wać-w przyszłość-ojczyzny