Nie można mieć wszys­tkiego. Gdzie by to trzymać? 


nie-można-mieć-wszys­tkiego-gdzie by to trzymać 
steven wrightniemożnamiećwszys­tkiegogdzie by to trzymać nie możnamożna miećmieć wszys­tkiegonie można miećmożna mieć wszys­tkiegonie można mieć wszys­tkiego

Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego. -Mateusz Piecki Schizoidalny
gor­sze-od po­siada­nia-wszys­tkiego-naj­gor­sze­go-jest mieć-po­siada­nie-wszys­tkiego-naj­lep­sze­go-i ut­ratę-tego
Miłość to wszys­tko, a do wszys­tkiego nie można już nic do­dać, ani nicze­go odeń oczekiwać. -Aldona Różanek
miłość-to wszys­tko-a do wszys­tkiego-nie można-już-nic-do­dać-ani-nicze­go-odeń-oczekiwać
Piekło jest straszne, ale do wszys­tkiego z cza­sem można się przyzwyczaić. -Jean La Fontaine
piekło-jest straszne-ale-do wszys­tkiego-z cza­sem-można ę-przyzwyczaić
Kiedy kończy się miłość, można spodziewać się wszys­tkiego po­za od­po­wie­dzią na py­tanie 'dlaczego?'  -Federico Moccia
kiedy-kończy ę-miłość-można-spodziewać ę-wszys­tkiego-po­za-od­po­wie­dzią-na py­tanie-'dlaczego' 
Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać. -Ryszard Kapuściński
nie- gor­sze­go-połącze­nia-ż-broń-głupo­-i strach-wszys­tkiego naj­gor­sze­go-można ę-wówczas-spodziewać