Nie można osiągnąć więcej niż to, czego oczekujesz


nie-można-osiągnąć-więcej-ż-to-czego-oczekujesz
brian tracyniemożnaosiągnąćwięcejniżtoczegooczekujesznie możnamożna osiągnąćosiągnąć więcejwięcej niżczego oczekujesznie można osiągnąćmożna osiągnąć więcejosiągnąć więcej niżnie można osiągnąć więcejmożna osiągnąć więcej niżnie można osiągnąć więcej niż

Jeśli istnieje coś, czego można pragnąć zawsze i osiągnąć niekiedy, to jest to miłość ludzka.Pożądamy więcej, niż możemy osiągnąć, lecz osiągamy zwykle mniej, niż możemy zdobyć.Jeżeli jest coś, czego można zawsze pragnąć i niekiedy osiągnąć, to jest tym ludzka czułość.Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś.Nie pozwalajcie faktom znaczyć więcej niż to, czego istotnie dowodzą.Od człowieka nie można wymagać więcej, niż sam jest gotów dąć. Nie można zbierać pszenicy tam, gdzie rośnie trawa.