Nie można wyjść z kłopotów poprzez wydawanie więcej niż się zarabia.


nie-można-wyjść-z-kłopotów-poprzez-wydawanie-więcej-ż-ę-zarabia
williamj.h. boetckerniemożnawyjśćkłopotówpoprzezwydawaniewięcejniżsięzarabianie możnamożna wyjśćwyjść zz kłopotówkłopotów poprzezpoprzez wydawaniewydawanie więcejwięcej niżsię zarabianie można wyjśćmożna wyjść zwyjść z kłopotówz kłopotów poprzezkłopotów poprzez wydawaniepoprzez wydawanie więcejwydawanie więcej niżwięcej niż sięniż się zarabianie można wyjść zmożna wyjść z kłopotówwyjść z kłopotów poprzezz kłopotów poprzez wydawaniekłopotów poprzez wydawanie więcejpoprzez wydawanie więcej niżwydawanie więcej niż sięwięcej niż się zarabianie można wyjść z kłopotówmożna wyjść z kłopotów poprzezwyjść z kłopotów poprzez wydawaniez kłopotów poprzez wydawanie więcejkłopotów poprzez wydawanie więcej niżpoprzez wydawanie więcej niż sięwydawanie więcej niż się zarabia

Mężczyzna, któremu się wiedzie, to taki, który zarabia więcej, niż jego żona jest w stanie wydać.Mężczyzna, któremu się powiodło, to ten, co zarabia więcej, niż może wydać jego żona. Kobieta, której się powiodło, to taka, która znalazła takiego męża.Naprawdę widzimy więcej, niż istnieje w rzeczywistości. Widzimy poprzez nasze uczucia, a nie tylko oczami.Wy­jaśnienia wy­wołują na ogół więcej kłopotów niż pożyt­ku. Na przykład: po­dob­no kiedyś na przyjęciu ktoś za­pytał słyn­ne­go fi­lozo­fa Ly Tin Weed­le'a „Po co przyszedłeś?”, i od­po­wiedź zajęła mu trzy lata.Nie można się najeść więcej niż do syta.Od człowieka nie można wymagać więcej, niż sam jest gotów dąć. Nie można zbierać pszenicy tam, gdzie rośnie trawa.