Nie można zmusić się do miłości. Można tylko odrzucić to, co przeszkadza nam kochać.


nie-można-zmusić-ę-do-miłoś-można-tylko-odrzucić-to-co-przeszkadza-nam-kochać
lew tołstojniemożnazmusićsiędomiłościmożnatylkoodrzucićtocoprzeszkadzanamkochaćnie możnamożna zmusićzmusić sięsię dodo miłościmożna tylkotylko odrzucićco przeszkadzaprzeszkadza namnam kochaćnie można zmusićmożna zmusić sięzmusić się dosię do miłościmożna tylko odrzucićco przeszkadza namprzeszkadza nam kochaćnie można zmusić sięmożna zmusić się dozmusić się do miłościco przeszkadza nam kochaćnie można zmusić się domożna zmusić się do miłości

Nie można kochać za bardzo, zawsze kochamy za mało; bo to, co wydaje nam się nadmiarem - to może miłość siebie lub miłość miłości?Szczęście nie da się zde­finiować, opi­sać można je­dynie nie­szczęście. Przes­tań być nie­szczęśli­wy, to zro­zumiesz. Miłości nie można zde­finiować, brak miłości można. Kiedy pozbędziesz się bra­ku miłości – zrozumiesz.Można wiele uczynić, gdy nie można nic zrobić. Można w ruch wprawić wszechmoc, gdy się jest całkowicie bezradnym. Można jeszcze dosięgnąć duszy dzięki wiecznej miłości, nawet gdy została komuś odebrana całkowicie.Nie dość kochać dobrych, ale trzeba kochać złych, gdyż tylko miłością można z nich zło wyplenić.Nie dość kochać dobrych, ale trzeba kochać i złych, gdyż tylko miłością można z nich złość wyplenić.Można zaprowadzić dziecko do szkoły, ale nie uda się zmusić go do myślenia.