Nie mogąc znaleźć sprawiedliwości znaleziono siłę.


nie-mogąc-znaleźć-sprawiedliwoś-znaleziono-łę
blaise pascalniemogącznaleźćsprawiedliwościznalezionosiłęnie mogącmogąc znaleźćznaleźć sprawiedliwościsprawiedliwości znalezionoznaleziono siłęnie mogąc znaleźćmogąc znaleźć sprawiedliwościznaleźć sprawiedliwości znalezionosprawiedliwości znaleziono siłęnie mogąc znaleźć sprawiedliwościmogąc znaleźć sprawiedliwości znalezionoznaleźć sprawiedliwości znaleziono siłęnie mogąc znaleźć sprawiedliwości znalezionomogąc znaleźć sprawiedliwości znaleziono siłę

O wiele trudniej znaleźć w kobiecie przyjaciela, niż znaleźć u niej przyjaciela. -Oldrich Fiser
o-wiele-trudniej-znaleźć-w-kobiecie-przyjaciela-ż-znaleźć-u-niej-przyjaciela
zaw­sze pro­siłam Bo­ga o siłę dla ko­goś. dzi­siaj czuję, że muszę pro­sić o siłę dla sa­mej siebie  -każdyponadkażdym
zaw­sze-pro­łam-bo­ga-o łę-dla-ko­goś-dzi­siaj czuję-że muszę-pro­ć-o łę-dla-­mej-siebie 
Nie mogąc dojść do ce­lu, zap­rzecza się je­go istnieniu. -Antoni Kępiński
nie-mogąc-dojść-do ­lu-zap­rzecza ę-­go-istnieniu
Pogódź z tym, że na świecie nie ma sprawiedliwości. -Richard Carlson
pogódź-z-tym-że-na-świecie-nie-sprawiedliwoś
Nie mogąc do­godzić wszys­tkim, do­gadzaj tym, którzy na to zasługują. Z cyk­lu po­wieści
nie-mogąc-do­godzić-wszys­tkim-do­gadzaj-tym-którzy-na to zasługują-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia