nie-mogę-pat­rzeć-na cierpienie-nie-mogę-pat­rzeć-na smutek-nie-mogę-pat­rzeć-na gniew-i poświecenie-nie-mogę-pat­rzeć
rychcikniemogępat­rzećna cierpienieniena smutekna gniewi poświeceniena bez­sensow­newojnyna tencałysyfktóryczłowiekstworzyłna sa­megoczłowieka~pa­wełrychlica nie mogęmogę pat­rzećpat­rzeć na cierpienienie mogęmogę pat­rzećpat­rzeć na smuteknie mogęmogę pat­rzećpat­rzeć na gniewna gniew i poświecenienie mogęmogę pat­rzećpat­rzeć na bez­sensow­nena bez­sensow­ne wojnynie mogęmogę pat­rzećpat­rzeć na tenna ten całycały syfktóry człowiekczłowiek stworzyłnie mogęmogę pat­rzećpat­rzeć na sa­mego~pa­weł rychlica nie mogę pat­rzećmogę pat­rzeć na cierpienienie mogę pat­rzećmogę pat­rzeć na smuteknie mogę pat­rzećmogę pat­rzeć na gniewpat­rzeć na gniew i poświecenienie mogę pat­rzećmogę pat­rzeć na bez­sensow­nepat­rzeć na bez­sensow­ne wojnynie mogę pat­rzećmogę pat­rzeć na tenpat­rzeć na ten całyna ten cały syfktóry człowiek stworzyłnie mogę pat­rzećmogę pat­rzeć na sa­mego

spełniło się mo­je marze­nie. mogę być bliżej Ciebie. ja­ko cichy obserwator. pat­rzeć jak się zmieniasz. jak pro­mieniejesz ze szczęścia. jak się spełniasz. pat­rzeć na Twój uśmiech nie znaj­duję większej nagrody.Przychodzisz naga Kneb­lu­jesz usta Wiążesz ręce Al­bo sta­wiasz szybę Między nami Mogę pat­rzeć Porządać, pragnąć Ale nie wol­no mi  Nic głębiej czuć Mogę dotykać Na odległość Całować słowa Lecz nie użyć ust Mogę być o krok I muszę być krok w krok Ale nie razem Muszę ufać słowu Ale nie wol­no mi Wie­rzyć w czyn  Już nie pat­rzysz w moją stronę... Ja po­woli przes­taję pat­rzeć w Twoją...Zaw­sze pat­rzysz w jut­ro, ale czy pa­miętasz pat­rzeć w dzisiaj? Z każdym ro­kiem pat­rzy­liśmy na świat z wyższej od­ległości ale póki stoimy na równej po­wie­rzchni nie wy­pada pat­rzeć na siebie z góry.