nie-mogę-pat­rzeć-na cierpienie-nie-mogę-pat­rzeć-na smutek-nie-mogę-pat­rzeć-na gniew-i poświecenie-nie-mogę-pat­rzeć
rychcikniemogępat­rzećna cierpienieniena smutekna gniewi poświeceniena bez­sensow­newojnyna tencałysyfktóryczłowiekstworzyłna sa­megoczłowieka~pa­wełrychlica nie mogęmogę pat­rzećpat­rzeć na cierpienienie mogęmogę pat­rzećpat­rzeć na smuteknie mogęmogę pat­rzećpat­rzeć na gniewna gniew i poświecenienie mogęmogę pat­rzećpat­rzeć na bez­sensow­nena bez­sensow­ne wojnynie mogęmogę pat­rzećpat­rzeć na tenna ten całycały syfktóry człowiekczłowiek stworzyłnie mogęmogę pat­rzećpat­rzeć na sa­mego~pa­weł rychlica nie mogę pat­rzećmogę pat­rzeć na cierpienienie mogę pat­rzećmogę pat­rzeć na smuteknie mogę pat­rzećmogę pat­rzeć na gniewpat­rzeć na gniew i poświecenienie mogę pat­rzećmogę pat­rzeć na bez­sensow­nepat­rzeć na bez­sensow­ne wojnynie mogę pat­rzećmogę pat­rzeć na tenpat­rzeć na ten całyna ten cały syfktóry człowiek stworzyłnie mogę pat­rzećmogę pat­rzeć na sa­mego

 naj­większym-osiągnięciem-nie jest pat­rzeć-ocza­mi- lecz-nau­czyć ę-pat­rzeć-na świat-ser­cem-i duszą- 
Już nie pat­rzysz w moją stronę... Ja po­woli przes­taję pat­rzeć w Twoją... -opuszczona
już-nie pat­rzysz-w moją-stronę-ja-po­woli-przes­taję-pat­rzeć-w twoją
Zaw­sze pat­rzysz w jut­ro, ale czy pa­miętasz pat­rzeć w dzisiaj?  -Sienki
zaw­sze-pat­rzysz-w jut­ro-ale-czy-pa­miętasz-pat­rzeć-w dzisiaj 
Z każdym ro­kiem pat­rzy­liśmy na świat z wyższej od­ległości ale póki stoimy na równej po­wie­rzchni nie wy­pada pat­rzeć na siebie z góry.   -WolfSoul
z-każdym-ro­kiem-pat­rzy­liśmy-na świat-z wyższej-od­ległoś-ale-póki-stoimy-na równej-po­wie­rzchni-nie wy­pada-pat­rzeć