Nie mogę pić, pa­lić ale wciąż umiem i mogę się bawić! 


nie-mogę-pić-pa­lić-ale-wciąż-umiem-i mogę ę-bawić 
szajbussniemogępićpa­lićalewciążumiemi mogę siębawić nie mogęmogę pićpa­lić aleale wciążwciąż umiemumiem i mogę sięnie mogę pićpa­lić ale wciążale wciąż umiemwciąż umiem i mogę siępa­lić ale wciąż umiemale wciąż umiem i mogę siępa­lić ale wciąż umiem i mogę się

Nie mogę porównywać się z Szekspirem. Ale mogę napisać własną książkę.Przychodzisz naga Kneb­lu­jesz usta Wiążesz ręce Al­bo sta­wiasz szybę Między nami Mogę pat­rzeć Porządać, pragnąć Ale nie wol­no mi  Nic głębiej czuć Mogę dotykać Na odległość Całować słowa Lecz nie użyć ust Mogę być o krok I muszę być krok w krok Ale nie razem Muszę ufać słowu Ale nie wol­no mi Wie­rzyć w czyn  Opi­sać szczęście? Ja to zro­bić mogę To ta­ka Ko­bieta chodząca po mej głowie Po pla­necie to blon­dynka czy bru­net­ka Wyz­nać się nie umiem bo ta­kie ko­lory wid­nieją na Jej głowie Jest bar­dzo piękna jak Ją widzę to uwie­rzyć nie mogę Dla mnie to Księżniczka z diamen­tową ko­roną na głowie Mogę zaakceptować porażkę, ale nie mogę zaakceptować braku próby