Nie mogę porównywać się z Szekspirem. Ale mogę napisać własną książkę.


nie-mogę-porównywać-ę-z-szekspirem-ale-mogę-napisać-własną-książkę
raleigh walterniemogęporównywaćsięszekspiremalenapisaćwłasnąksiążkęnie mogęmogę porównywaćporównywać sięz szekspiremale mogęmogę napisaćnapisać własnąwłasną książkęnie mogę porównywaćmogę porównywać sięporównywać się zsię z szekspiremale mogę napisaćmogę napisać własnąnapisać własną książkęnie mogę porównywać sięmogę porównywać się zporównywać się z szekspiremale mogę napisać własnąmogę napisać własną książkęnie mogę porównywać się zmogę porównywać się z szekspiremale mogę napisać własną książkę

Nie mogę pić, pa­lić ale wciąż umiem i mogę się bawić! Przychodzisz naga Kneb­lu­jesz usta Wiążesz ręce Al­bo sta­wiasz szybę Między nami Mogę pat­rzeć Porządać, pragnąć Ale nie wol­no mi  Nic głębiej czuć Mogę dotykać Na odległość Całować słowa Lecz nie użyć ust Mogę być o krok I muszę być krok w krok Ale nie razem Muszę ufać słowu Ale nie wol­no mi Wie­rzyć w czyn  Mogę zaakceptować porażkę, ale nie mogę zaakceptować braku próbyChy­ba mogę tak bar­dzo wszys­tko, że w re­zul­ta­cie nie mogę nic.