Nie mogłem się doczekać na sukces, więc ruszyłem naprzód bez niego


nie-mogłem-ę-doczekać-na-sukces-więc-ruszyłem-naprzód-bez-niego
jonathan wintersniemogłemsiędoczekaćnasukceswięcruszyłemnaprzódbezniegonie mogłemmogłem sięsię doczekaćdoczekać nana sukceswięc ruszyłemruszyłem naprzódnaprzód bezbez niegonie mogłem sięmogłem się doczekaćsię doczekać nadoczekać na sukceswięc ruszyłem naprzódruszyłem naprzód beznaprzód bez niegonie mogłem się doczekaćmogłem się doczekać nasię doczekać na sukceswięc ruszyłem naprzód bezruszyłem naprzód bez niegonie mogłem się doczekać namogłem się doczekać na sukceswięc ruszyłem naprzód bez niego

Mama. Prawda jest taka, że przy całej mojej miłości nie mogłem żyć z tą cierpliwością ślepą, bez słów, bez projektów. Nie mogłem żyć jej nieświadomym życiem. I przebiegłem świat, budowałem, tworzyłem, spalałem istnienia. Moje dni były wypełnione po brzegi - ale nic nie wypełniło mi serca, jak.Absolutnie błędna jest koncepcja, która mówi, że sukces psuje ludzi, bo przez niego stają sie próżni, egoistyczni i nadmiernie zadowoleni. Przeciwnie - sukces najczęściej powoduje, że ludzie nabierają pokory, stają się tolerancyjni i twardzi.Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadaszSukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz.Sukces nie ma smaku i zapachu. Kiedy się do niego przyzwyczaisz, to tak jakby go nie było.Cokolwiek człowieka spotyka - powinien zawsze się podnieść i dążyć naprzód, wciąż naprzód, przez całe życie.