Nie musisz być wielkim, żeby zacząć, ale musisz zacząć, żeby być wielkim!


nie-musisz-być-wielkim-żeby-zacząć-ale-musisz-zacząć-żeby-być-wielkim
les brownniemusiszbyćwielkimżebyzacząćalewielkimnie musiszmusisz byćbyć wielkimżeby zacząćale musiszmusisz zacząćżeby byćbyć wielkimnie musisz byćmusisz być wielkimale musisz zacząćżeby być wielkimnie musisz być wielkim

Aby być wielkim mistrzem, musisz uwierzyć, że jesteś najlepszy. Jeżeli nie jesteś, udawaj, że jesteś.Aby marzenie mogło się spełnić, najpierw musisz zacząć marzyćBy poznać to, czego nie znasz, musisz iść drogą niewiedzy. Aby posiąść to, czego nie posiadasz, musisz iść drogą wyrzeczeń. Aby być tym, kim jeszcze się nie stałeś, musisz iść drogą, na której cię nie ma.Trzeba być mądrym, żeby robić pieniądze, Zgoda! Ale najpierw trzeba być wystarczająco głupim, żeby pieniędzy pragnąć.Kto gardzi doświadczeniem, jest albo wielkim człowiekiem, albo wielkim głupcem; ale wielkich ludzi na świecie mało.Zwę chrześcijaństwo jednym wielkim przekleństwem, jednym wielkim najwnętrzniejszym zepsuciem, jednym wielkim instynktem zemsty, dla którego żaden pretekst nie jest dość jadowity, tajny, podziemny, mały - zwę je jedną nieśmiertelną, hańbiącą plamą na ludzkości.