Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie - nie zrobi zawodu; przyjdzie - zrobi niespodziankę.


nie-myśl-o-szczęściu-nie-przyjdzie-nie-zrobi-zawodu-przyjdzie-zrobi-niespodziankę
bolesław prusniemyślszczęściuprzyjdzieniezrobizawoduniespodziankęnie myślmyśl oo szczęściunie przyjdzieprzyjdzienienie zrobizrobi zawoduprzyjdziezrobizrobi niespodziankęnie myśl omyśl o szczęściunie przyjdzienie zrobinie zrobi zawoduzrobi niespodziankęnie myśl o szczęściunie zrobi zawodu

Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie - nie zrobi zawodu, przyjdzie - zrobi niespodziankę.Nie kochaj mocno, bo przyjdzie nienawiść, nie nienawidź mocno, bo przyjdzie miłość.Kiedy trzeba wspiąć się na górę, nie myśl, że jak będziesz stał i czekał, to góra zrobi się mniejsza.Nie myśl o szczęściu. Nie przyj­dzie - nie zro­bi za­wodu; przyj­dzie - zro­bi niespodziankę.Nie proś się o Miłość. Zo­baczysz, sa­ma przyjdzie.Nie można uwierzyć w Pana Boga tylko od wiedzy, że to nam dobrze zrobi.