Nie myślcie, że możecie kierować miłością. Miłość bowiem, jeśli uzna was za godnych, pokieruje sama waszym postępowaniem.


nie-myślcie-że-możecie-kierować-miłośą-miłość-bowiem-śli-uzna-was-za-godnych-pokieruje-sama-waszym-postępowaniem
khalil gibranniemyślcieżemożeciekierowaćmiłościąmiłośćbowiemjeśliuznawaszagodnychpokierujesamawaszympostępowaniemnie myślcieże możeciemożecie kierowaćkierować miłościąmiłość bowiemjeśli uznauzna waswas zaza godnychpokieruje samasama waszymwaszym postępowaniemże możecie kierowaćmożecie kierować miłościąjeśli uzna wasuzna was zawas za godnychpokieruje sama waszymsama waszym postępowaniemże możecie kierować miłościąjeśli uzna was zauzna was za godnychpokieruje sama waszym postępowaniemjeśli uzna was za godnych

Miłość daje siebie i tylko siebie, w niej wszystko się zawiera. Miłość nic nie pochłania i nie da się pochłonąć, gdyż miłość samą miłością się napełnia.Stać się przyjacielem ukochanej przedtem kobiety jest to poczciwy sposób zapomnienia o niej; miłość bowiem, zamieniając się w przyjaźń, przestaje być miłością.Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.Uwierz mi na słowo: najgłupsza kobieta potrafi kierować mądrym mężczyzną, ale trzeba bardzo mądrej kobiety, by kierować głupcem.Najgłupsza nawet kobieta może kierować inteligentnym mężczyzną, ale musi już być bardzo zręczna, aby kierować głupcem.Dziś miłość jest - tyl­ko miłością, wróćmy do czasów gdy miłość była - aż miłością.