Nie na tym po­lega rzecz, aby do­dać lat do życia, ale na tym prze­de wszys­tkim, aby do­dać życia do lat.


nie-na tym-po­lega-rzecz-aby do­dać-lat-do życia-ale-na tym-prze­de-wszys­tkim-aby do­dać-życia-do lat
alexis carrelniena tympo­legarzeczaby do­daćlatdo życiaaleprze­dewszys­tkimżyciado latnie na tymna tym po­legapo­lega rzeczaby do­dać latlat do życiaale na tymna tym prze­deprze­de wszys­tkimaby do­dać życiażycia do latnie na tym po­legana tym po­lega rzeczaby do­dać lat do życiaale na tym prze­dena tym prze­de wszys­tkimaby do­dać życia do latnie na tym po­lega rzeczale na tym prze­de wszys­tkim

Cza­sem można by dać wszys­tko, aby świecie była choć od­ro­bina ma­gii, coś po­nad nor­malność, i aby nie naz­wa­li nas przy tym wariatami. -doorka
cza­sem-można-by dać-wszys­tko-aby świecie-była-choć-od­ro­bina-­gii-coś-po­nad-nor­malność-i aby nie naz­wa­li-nas-przy-tym
Rzecz nie w tym, aby poznawać swój los, ale w tym, aby samemu go stwarzać. -Stefan Pacek
rzecz-nie-w-tym-aby-poznawać-swój-los-ale-w-tym-aby-samemu-go-stwarzać
Hoj­ność po­lega nie ty­le na tym, aby da­wać dużo, co na tym, aby da­wać w od­po­wied­niej chwili. -Jean de La Bruyére
hoj­ność-po­lega-nie ty­-na tym-aby da­wać-żo-co na tym-aby da­wać-w od­po­wied­niej-chwili
„Aby zrobić dobry użytek z życia, należałoby mieć w młodości doświadczenie wieku podeszłego, a na starość wigor lat młodych.” -Król Polski Stanisław Leszczyński
aby-zrobić-dobry-użytek-z-życia-należałoby-mieć-w-młodoś-doświadczenie-wieku-podeszłego-a-na-starość-wigor-lat-młodych