Nie na­leżę do ludzi cier­piących na dep­resję, ale według mnie naj­lep­szym an­ty­dep­re­san­tem są la­sy, a nie pigułki.


nie-na­żę-do ludzi-cier­piących-na dep­resję-ale-według-mnie-naj­lep­szym-an­ty­dep­re­san­tem-są ­sy-a nie pigułki
mateusz piecki schizoidalnyniena­leżędo ludzicier­piącychna dep­resjęalewedługmnienaj­lep­szyman­ty­dep­re­san­temsą la­sya nie pigułkinie na­leżęna­leżę do ludzido ludzi cier­piącychcier­piących na dep­resjęale wedługwedług mniemnie naj­lep­szymnaj­lep­szym an­ty­dep­re­san­teman­ty­dep­re­san­tem są la­synie na­leżę do ludzina­leżę do ludzi cier­piącychdo ludzi cier­piących na dep­resjęale według mniewedług mnie naj­lep­szymmnie naj­lep­szym an­ty­dep­re­san­temnaj­lep­szym an­ty­dep­re­san­tem są la­synie na­leżę do ludzi cier­piącychna­leżę do ludzi cier­piących na dep­resjęale według mnie naj­lep­szymwedług mnie naj­lep­szym an­ty­dep­re­san­temmnie naj­lep­szym an­ty­dep­re­san­tem są la­synie na­leżę do ludzi cier­piących na dep­resjęale według mnie naj­lep­szym an­ty­dep­re­san­temwedług mnie naj­lep­szym an­ty­dep­re­san­tem są la­sy

Ludzie tak nap­rawdę mogą mie­szkać tyl­ko w in­nych ludziach. Dep­resja to nic in­ne­go, jak bez­domność. Na dep­resję cier­pią ludzie, którzy nie mają w kim mieszkać. -Wojciech Kuczok
ludzie-tak-nap­rawdę-mogą-mie­szkać-tyl­ko-w in­nych-ludziach-dep­resja to nic-in­ne­go-jak bez­domność-na dep­resję-cier­pią
Spóźniłeś się Os­tatni pre­torianie Wiec nie wie­działeś Że już mnie podeptano Lo­jal­nie i z od­wagą Po­dep­tałeś mnie Dwakroć  -RozaR
spóźłeś ę-os­tatni-pre­torianie-wiec-nie wie­działeś-Że-już-mnie-podeptano-lo­jal­nie-i z od­wagą-po­dep­łeś-mnie-dwakroć