Nie na to żyją istoty, aby się wzajemnie pożerały, lecz dlatego muszą się pożerać, aby żyć mogły.


nie-na-to-żyją-istoty-aby-ę-wzajemnie-pożerały-lecz-dlatego-muszą-ę-pożerać-aby-żyć-mogły
karol kazimierz kurpińskinienatożyjąistotyabysięwzajemniepożerałyleczdlategomusząpożeraćżyćmogłynie nażyją istotyaby sięsię wzajemniewzajemnie pożerałylecz dlategodlatego musząmuszą sięsię pożeraćaby żyćżyć mogłyna to żyjąaby się wzajemniesię wzajemnie pożerałylecz dlatego musządlatego muszą sięmuszą się pożeraćaby żyć mogłynie na to żyjąna to żyją istotyaby się wzajemnie pożerałylecz dlatego muszą siędlatego muszą się pożeraćnie na to żyją istotylecz dlatego muszą się pożerać

Jed­ni jedzą, aby żyć, in­ni żyją, aby pić.Nie po to się żyje, aby pracować, lecz po to się pracuje, aby żyć.Nie żyję, aby jeść, lecz jem, aby żyć.Przyszliśmy na świat, aby współżyć, a więc przyszliśmy na świat, aby się sobie wzajemnie podobać.Umiera się nie dlatego by przestać żyć, lecz po to by żyć inaczej.Pan przyszedł na świat nie po to, aby ludzie stali się mądrzejsi, lecz aby byli lepsi.